top of page

Skola

Skolan har en allmän pedagogisk inriktning och följer därmed läroplanen för grundskolan. Klasserna är små och åk 1-3 går tillsammans liksom åk 4-6. De små klasserna ger goda möjligheter till särskilda anpassningar för elevernas behov, och de åldersintegrerade klasserna har många fördelar för att ge eleverna rätt nivå för sitt lärande.

I och med närheten till naturen ordnas varje läsårs-start vildmarksdagar för åk 4-6, då barnen sätter upp ett läger och lagar mat och sover ute. Varje läsårsavslut tillbringas några dagar på Ivarsnäs vid sjön Skattungen, och även där tillbringas dagar med uteaktiviteter och övernattning.

Årligen ordnas även Slipstensloppet på skidor, och inför det brukar skolan träna skidåkning.

Skolan har eget tillagningskök, och lagar mat för hela verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med Orsa Kommun och Elevhälsan. Skolan och elevhälsans personal med specialpedagoger, kurator och skolsköterska har regelbunden kontakt för stöd och insatser till eleverna.

Skolans nummer är: 070-583 45 77

Email: skattungefriskola@live.se

Anmälan till skolan sker till rektor@skattungefriskola.se

bottom of page