top of page

Fritidshem

Fritidshemmet håller till i samma lokaler som skolan, och har tillgång till skolans idrottshall och träslöjds-sal, som ofta används till fritidshemmets aktiviteter.

En dag i veckan brukar vara ute-dag i skolans närområde.

Fritidshemmets nummer är: 070-583 45 77

Email: fritids@skattungefriskola.se

Anmälan till fritidshemmet sker till rektor@skattungefriskola.se

bottom of page