top of page

Förskola

I_Ur_Och_Skur_PMS__613x800___490x640_-removebg-preview.png

Hur kan vi bryta det ökande stillasittandet och bidra till ett rörligare liv som forskningen förespråkar och samtidigt öka lusten till lärande? Ett sätt är att låta utevistelse ta större plats på schemat. Skattunge förskola är en del av Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-verksamhet. Det är en uppskattad verksamhet som sprider rörelseglädje och kunskap om naturen.

På en förskola inom I Ur och Skur planerar pedagogerna in långa stunder för utevistelse. Här är undervisning, friluftsliv och vistelse i naturen snarare regel än undantag då uterummet används som lärmiljö och är ett lika självklart inslag som lokalerna inomhus. På Skattunge förskola har vi en grillkåta, som används som bas för uteverksamheten för de äldre barnen.

I Ur och Skur-pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelse-baserat lärande och ett medupptäckande och medagerande förhållningssätt. 

Undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt som tar sig i uttryck i praktisk handling. Mulle, Knytte och Knopp-grupper är en del av verksamheten, liksom att odla för att skapa förståelse för kretsloppet. 

Vad får barnen med sig?

Barnen som har förmånen att gå på I Ur och Skur, ges förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftslivsaktiviteter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och natur- och miljökunskap.

Läs mer om I Ur och Skur på:

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-skur/

Förskolans nummer är: 072-5275388

Email: forskola@skattungefriskola.se

Anmälan till förskolan sker till rektor@skattungefriskola.se

bottom of page