top of page

Klagomål

Rutin för klagomålshantering Skattunge friskola 

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, grundskolan eller fritidshemmet? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

 

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan, skolan eller fritidshemmet bör du i första 

hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller 

lärare genom besök eller mejl. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet 

är allvarligt. 

 

2. Kontakta rektor 

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje.

Rektorns e-post: rektor@skattungefriskola.se . Om du efter samtalet 

fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, styrelsen. 


 

3. Kontakta huvudmannen 

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också 

om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om 

du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och 

kontaktuppgifter. Styrelsens e-post: styrelsen@skattungefriskola.se 

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, skicka dem med post till följande adress: 

 

Styrelsen 

Skattunge Friskola

Skattunge Kyrkväg 3

794 95 Skattungbyn 

 

Vad händer efter du lämnat ett klagomål? 

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål skyndsamt. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. 

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste 

lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar 

som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan 

personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller 

riskeras att förföljas (av särskild anledning).

bottom of page